Evaluering av SELFI: Nytteverdi og UtfordringerI forbindelse med implementering av selvhjelpsheftet i fengslene har det vært ønskelig med tilbakemeldinger om nytteverdien av SELFI, i tillegg til refleksjoner rundt eventuelle utfordringer med å bruke SELFI. Det ble sendt ut en spørreundersøkelse til samtlige fengsler hvor SELFI enten er implementert eller er i gang med implementering. Svarene vi fikk kommer primært fra Kriminalomsorgen, men også fra Fengselshelsetjenesten. Majoriteten synes SELFI er nyttig i møte med innsatte, at det er enkelt å bruke, og at det er relevant for de innsattes plager. Øvrige tilbakemeldinger er at SELFI er lettlest, har gode forklaringer, og gjør det lettere for de innsatte å ta litt bedre valg for seg selv. Tilbakemeldingene fra undersøkelsen er svært oppløftende, og vi er glade for at SELFI oppleves som et nyttig verktøy. Det rapporteres likevel om at et høyt arbeidspress i fengslene kan bidra til at man glemmer å ta i bruk SELFI.

Det ble også spurt om SELFI kan gjøre det lettere å snakke med de innsatte om psykisk helse. De fleste synes det, men en betydelig andel svarer også mer usikkert. Undersøkelsen sier ikke om hvorfor det er slik, hva som kan være årsaken. Men mulig dette sier noe om at det generelt kan være vanskelig å snakke om psykisk helse, og at man ikke alltid helt vet hvordan man skal gjøre det eller hva man skal si?

Evaluering i form av smilefjes på treklosser