Fremdrift i implementeringen av SELFI SIFER Nord har kommet godt i gang med implementering av SELFI i fengslene i Norge, både på høyt og lavere sikkerhetsnivå. Vi legger stor vekt på å samarbeide tett med de ansatte i fengslene, da de spiller en viktig rolle i implementeringsprosessen. Ved å delta på møter med ansatte har vi fått muligheten til å besvare spørsmål som har dukket opp, og vi har utviklet en bedre forståelse for hverandres forventninger.  

I helseregion Nord er implementeringen av SELFI nesten fullført, og disse fengslene har nå gått inn i drifts- og vedlikeholdsfasen med støtte fra SIFER Nord.  

Hovedmålet for høsten 2023 er implementering i helseregion midt og vest. Blant fengslene vi allerede har besøkt denne høsten finner vi Trondheim, Verdal, Hustad og Ålesund. I de kommende månedene frem til 2024, har vi planlagt besøk til fengslene Vik, Bergen, Bjørgvin, Haugesund, Sandeid, Stavanger og Åna.