Konferansen «Sammen om mestring av vold og seksuallovbrudds-problematikk»25.-26. Oktober 2023 holdes denne konferansen igjen, nå i Tromsø på Ishavshotellet. Konferansen er i regi av SIFER Nord og RVTS Nord.

Målgruppe:
Tjenesteutøvere som arbeider i kontekster der vold og seksuallovbrudd er et tema, slik som i helsevesenet, kommunale tjenester, politiet og kriminalomsorgen.

Program:
Overordnet program vil handle om muligheter og utfordringer i feltet, og hvordan vi kan møte mennesker i fare for å begå vold eller overgrep på en god måte gjennom aktiv samhandling og et ressursorientert fokus. Vi kan glede oss til å høre bidrag fra anerkjente aktører som Helsedirektoratet, Barnehuset, Alternativ til Vold samt våre egne representanter fra SIFER Nord og RVTS Nord. Tematisk sett finner vi både gjenkjennelige elementer fra tidligere konferanser, men med en frisk tilnærming, samt helt nye innslag.