SELFI på konferansen «Sammen om mestring av vold og seksuallovbrudd»25. og 26. oktober 2023 arrangerte SIFER Nord og RVTS Nord konferansen «Sammen om mestring av vold og seksuallovbrudd» i Tromsø. Målgruppen var alle som jobber med mennesker som har vansker knyttet til vold og seksuallovbrudd.

SELFI hadde stand på konferansen, og informerte om SELFI og viste frem vår nye nettside. Vi fikk mange positive tilbakemeldinger fra mennesker som jobber med fengselsinnsatte, i tillegg til innspill om hva man kan ta med i videreutviklingen av SELFI. Slike tilbakemeldinger er viktige for oss, fordi SELFI er basert på meningene til de som skal bruke SELFI, enten de som sitter i fengsel eller hjelpere.

Dersom du ønsker at vi skal komme til ditt arrangement for å holde en presentasjon av SELFI, undervisning om selvhjelp for innsatte eller ha stand for SELFI, kan du kontakte oss på selfi@unn.no.

Her er SELFI-koordinator i Vadsø fengsel, Ann-Monica Fredheim (til høyre) sammen med prosjektarbeider i SELFI, Maiken Nicolaisen (til venstre). I Vadsø har alle innsatte hatt tilgang på SELFI i to år, og fengselshelsetjenesten bruker SELFI i samtaler med pasienter.