Selvhjelp som del av forebygging av aggresjon?6. juni arrangerte Mestring av aggresjonsproblematikk (MAP) en nasjonal samling for alle landets MAP-instruktører. Rundt 550 deltakere fulgte samlingen, enten fysisk i UNNs lokaler i Tromsø, eller digitalt. Vi holdt en presentasjon av SELFI og praktisk bruk av selvhjelp, med en hypotese om at selvhjelp har en naturlig plass i alle behandlingsforløp. Dette fordi alle kan gjøre noe for å forbedre sin psykiske helse selv, og at det å ta ansvar for sin helse vil føre til en økt opplevelse av autonomi og kontroll over sin egen situasjon.

Det kom flere tilbakemeldinger om at man ser at selvhjelpsmateriell har en naturlig plass også i etablerte behandlingsforløp, som et supplement til behandlingen man mottar. Flere trakk også frem at tipsene og rådene som presenteres i SELFI kan være nyttig også for helsepersonell, for å regulere seg. Som en deltaker sa: «Om du selv er godt regulert, er du bedre i stand til å hjelpe andre med sin regulering». En stor del av jobben, enten du er helsepersonell, fengselsbetjent eller på annen måte er i en hjelperrolle, handler om å gi reguleringsstøtte.

Vi takker for invitasjonen til å holde innlegg, og synes det var stor stas å få lov å fortelle om SELFI til et så engasjert og kompetent publikum fra så mange ulike arbeidsplasser, institusjoner og etater.

Dersom du er interessert i at vi kommer og holder en presentasjon av SELFI på deres faglige arrangement, er du velkommen til å ta kontakt med oss på vår e-post: selfi@unn.no