Om oss

Hva er SELFI?

SELFI.no er en side for deg som sitter i fengsel eller skal i fengsel. Nettsiden inneholder mye informasjon og øvelser der du kan jobbe med å forstå eller endre på det som oppleves som vanskelig for deg. Det kan være tankekjør, søvnproblemer, nedstemthet, vonde opplevelser eller andre ting. Alt innholdet på siden er gratis og kan være et ok sted å gå til når du har det vanskelig, enten før, under- eller etter straffegjennomføring. 

Alt innhold er skrevet fra et helsefremmende og sykdomsforebyggende perspektiv og er forankret i psykologiske terapiformer som positiv psykologi, kognitiv atferdsterapi og aksept og forpliktelsesterapi. 

Det er viktig å huske på at SELFI ikke er ment å erstatte terapi hvis vanskene du opplever er veldig store at de «tar over livet». Da bør du få hjelp fra noen som jobber med dette. Din fastlege kan hjelpe deg med å finne riktig tilbud for deg.

Hvem står bak SELFI?

SELFI er utviklet av SIFER Nord, som er et regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri. SIFER Nord er lokalisert i Helse Nord under Universitetssykehuset Nord-Norge, og har kontorer i Tromsø. SIFERs samfunnsoppdrag er å bidra til et bedre tjenestetilbud for pasientene og brukere i sikkerhetspsykiatrien, fengselspsykiatrien og rettspsykiatrien, samt spre kunnskap om fagområdene til beslutningstagere, forvaltning, eiere, media og allmennheten for øvrig. 

Ansatte ved SIFER Nord utgjør en arbeidsgruppe som til daglig jobber med utviklingen og implementeringen av SELFI. Vi har kontakt med de ulike fengslene, hjelpeinstanser og andre som bruker SELFI som samtaleverktøy. Vi jobber stadig for å utvikle SELFI, med mål om at det skal oppleves relevant for målgruppa. 

Les mer om SIFER på sifer.no

Samarbeidspartnere

SELFI er et nyskapende samarbeidsprosjekt mellom fagpersoner i SIFER-Nord og personer som sitter i fengsel. 

Andre samarbeidspartnere er ansatte ved fengselshelsetjenesten i Tromsø kommune, Vadsø kommune, Bodø kommune og Vefsn kommune, samt ansatte ved Kriminalomsorgen Region Nord og leder i Wayback Tromsø. 

Svart logo for Sifer Nord

Finansiering

Fra og med oktober 2019 har SELFI- prosjektet mottatt årlige tilskuddsmidler fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark og Statsforvalteren i Nordland. Ansatte i prosjektgruppa er ansatt i SIFER Nord og benytter ordinær arbeidstid til oppgaven, finansiert av Helse-Nord HF og prosjektmidler fra Helsedirektoratet.