SIFER Nord

SIFER er et nasjonalt kompetansesenternettverk for sikkerhetspsykiatri, fengselspsykiatri og rettspsykiatri. Det regionale kompetansesenteret i Tromsø ligger under Universitetssykehuset Nord-Norge innenfor Helse Nord. 

Formålet

Formålet til SIFER er å legge til rette for samarbeid om forskning, fagutvikling og formidling mellom kompetansesentrene for sikkerhetspsykiatri, fengselspsykiatri og rettspsykiatri. Samfunnsoppdraget er å bidra til et bedre tjenestetilbud for pasientene og brukere i sikkerhetspsykiatrien, fengselspsykiatrien og rettspsykiatrien, samt spre kunnskap om fagområdene til beslutningstagere, forvaltning, eiere, media og allmennheten for øvrig.

Svart logo for Sifer Nord
SIFER Nord logo

Hva vi tilbyr:

SIFER nettverket tilbyr undervisning i fagområder og tema som naturlig angår våre fagfelt. Vårt nettverk samler kompetanse og fagekspertise som bidrar aktivt inn i planlegging og gjennomføring av kurs som vi tilbyr innenfor vårt fagområde. Vi jobber kontinuerlig med å utvikle vårt undervisningstilbud til det beste for fagmiljøene i sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri i Norge.

SIFER har et nært og formelt samarbeid med helsedirektoratet, justis- og politimyndigheter, brukerorganisasjoner, høyskoler, universitet og kriminalomsorgen. Vi organiserer en etterutdanning i rettspsykiatri for psykiatere og psykologer, og underviser blant annet for allmennpsykiatrien og for fengselsvesen.