Redsel og angst

Redsel er en følelse som kommer når vi føler oss truet eller utrygge, og redsel er viktig for overlevelse. Når man blir redd vil en del av nervesystemet sette i gang en rekke fysiske mekanismer som gjør kroppen i stand til å kjempe mot eller flykte. De fysiske reaksjonene som skjer i kroppen når vi er redde, er veldig lik de som skjer i kroppen når vi har angst.

Kjennetegn

Et viktig kjennetegn ved angst er at man er redd i situasjoner der det ikke er vanlig å være redd, og at det skaper vansker i hverdagen. Å oppleve angst betyr ikke at man er feig eller svak. Det betyr bare at kroppen har lært seg å være redd for ting som egentlig ikke er farlig.

Angst kan gi symptomer som vansker med å puste, tørr munn, hjertebank, skjelvinger, svimmelhet, nummenhet og spenninger i kroppen. Noen kan bli kvalme og kaste opp.

Eksponering kan hjelpe

En form for angsttrening handler om å utsette seg for det man er redd for. Dette kalles for eksponering, eller eksponeringsterapi. Ved å gradvis utsette seg for det som er skummelt, vil også angsten gradvis bli mindre over tid. Dette kalles eksponering. Eksponering kan gjøres både på egenhånd eller sammen med helsepersonell.

Angst er veldig slitsomt for kroppen, så etter 10-15 minutter il kroppen slutte å sende ut stresshormoner. Man vil gradvis kjenne seg mer avslappet, selv om det man er redd for fortsatt er tilstede.