Seksuell helse

Det kan oppleves som flaut og kanskje litt merkelig å skulle lese eller snakke om seksuell helse. Det er forståelig, seksualitet er personlig og intimt. Men seksualitet og seksuell helse er noe vi alle mennesker har, og derfor er det viktig å vite litt om det.

Seksualitet

Seksualitet handler ikke bare om seksuell nytelse og hvem eller hva man tiltrekkes av. Seksualitet kan dreie seg om mange ting. For eksempel kjærlighet, intimitet/nærhet, avspenning, glede, å få barn, relasjoner, utøve makt/dominans, bekreftelse, for å oppnå noe osv. Hvordan din seksualitet er, er påvirket av mange faktorer. Blant annet hvordan vi er oppdratt, hvilke erfaringer vi har (både gode og vonde), partnere. Og det kan variere mellom ulike kulturer. En god seksuell helse er viktig for mye, blant annet for smertelindring, livsglede, søvn, trygghet i oss selv og bedre humør.

For noen kan det oppleves som en overgang fra hverdagen og komme inn i fengsel særlig når det gjelder seksuell kontakt, intimitet og fysisk berøring. Mange kan føle på savn til sine nære på utsiden. For noen kan avstand fra partner gjøre at den seksuelle lysten øker, mens andre opplever redusert seksuell lyst. Begge delene er helt vanlige.

Hvordan tilrettelegges dette i fengsel?

Det varierer fra fengsel til fengsel hva som er lov til å gjøre av seksuelle aktiviteter, både alene og sammen med partner. I noen fengsel er det mer tilrettelagt for seksuell aktivitet, med tilgang på engangslaken, kondom og glidemiddel. Husk i så fall og gjør rent etter deg, rydd og kast i søppelkasse etterpå. Dette kan være flaut for noen å spørre om, men hør gjerne med helsepersonell hvordan dette er i ditt fengsel. Noen opplever utfordringer hva gjelder privatliv, men dette anbefales også å drøfte med helsepersonell for å finne ut av hvordan dette kan best tilrettelegges.

Noen kan oppleve motstridende følelser og tanker rundt seksuell helse. Om du tenker mye på dette, eller har vanskelige følelser og/eller tanker om seksualitet, oppfordrer vi deg til å snakke med fengselshelsetjenesten.

Vil du lese mer?

Om du ønsker å lese mer om seksuell helse, kan du se i temaheftet “Prosjekt seksuell helse: Seksuell helse innenfor og utenfor murene” som Kriminalomsorgen har laget og delt på sin nettside: