Sinne

Sinne kan være viktig fordi det gir oss styrke, mot og handlekraft. Men det kan også være et problem for noen. Når man er sint, kan man gjøre dumme ting man ellers ikke ville gjort. Nettopp derfor kan det være lurt å bli kjent med sine egne sinnesignaler, slik at du kan unngå å gjøre noe du vil angre på senere

Sinne er en følelse som kommer når vi opplever at noe er urettferdig, eller noen går over grensene våre.  Når dette skjer har vi ofte et behov for å stå opp for oss selv eller sette tydelige grenser.

Sinnesignaler

Når man er sint skjer det mye i kroppen. Man får masse energi og gjør kroppen klar til kamp eller flukt. Det er omtrent som ved angst, men når man er sint kaller man de fysiske reaksjonene for sinnesignal.

Eksempler på sinnesignal:

  • Rope/heve stemmen
  • Skjelvinger
  • Hjertebank
  • Har lyst til å slå noe eller noen
  • Rastløs
  • Rask puls
  • Blir rød i fjeset
  • Stramme kjeven

Du kan gjenkjenne signalene

Tenk på sinnesignalene som et slags trafikklys! Når du merker sinnesignaler, vet du at du er i ferd med å bli sint. Det spiller ingen rolle hva signalene er, det viktigste er at du kjenner de igjen slik at du kan forsøke å unngå å gjøre noe du vil angre på senere.


Hva kan du gjøre når sinne kommer?

Hvis du lærer deg sinnesignalene dine og kjenner de igjen før det eksploderer, vil du kunne kontrollere det. Nedenfor ser du noen forslag til øvelser du kan forsøke for å håndtere sinnet når det kommer.