Tristhet og depresjon

Tristhet er en følelse som dukker opp når vi har mistet noe eller noen vi er glade i og signaliserer ofte et tap eller en sorg. Når vi er triste har vi ofte et behov for å motta trøst, støtte og omsorg fra andre

Depresjon

Når tristheten varer over lengre tid kan det være en depresjon. Depresjon er noe som alle kan få og er ikke et tegn på svakhet. Noen ganger kommer en depresjon snikende, andre ganger blir den utløst av en spesiell hendelse. 

Å være i fengsel er et godt eksempel på en spesiell hendelse.

Økonomiske problemer, arbeidsledighet, konflikter med familie eller venner er andre eksempler på forhold som kan være med på å utløse en depresjon. Har man hatt det vanskelig store deler av livet eller at noen i familien har hatt depresjon (arvelighet), kan man lettere bli rammet av det.

Mulige tegn på depresjon

Tankene kan være helt «svarte» som om alt er dårlig. Det er vanskelig å tenke på og huske gode ting. Man kan tenke at ingen egentlig bryr seg og ingenting vil bli bedre.

Følelsene er også «svarte» og man kan føle seg tom og trist, irritabel og bekymret. Kanskje du ikke lenger bryr seg om ting som har vært viktig for deg før.

Atferden, altså det man gjør, endres. Det kan føles som ting går langsommere. Noen vil helst være alene og orker ikke å være så mye sammen med andre. Det kan være vanskelig å få gjort oppgaver, ting man vanligvis likte å gjøre eller i det hele tatt komme seg opp av senga. Noen kan være mer gretten og spydig mot andre.

Kroppen kan føles sliten, syk eller trøtt mesteparten av tiden.

Aktivitet hjelper

Hvis du er trist eller deprimert er aktivitet ett av dine viktigste hjelpemidler for å få det bedre. På den måten kan du fylle tiden med ting som gjør deg godt, istedenfor å kjede deg eller gruble. Mange synes det er vanskelig å komme i gang. Da kan en plan for dagen være til hjelp. Se under for et eksempel på en dagsplan.