Hva kan du gjøre i fengselet?

I fengslet finnes det ulike arbeids- og aktivitetstilbud du kan være med på. Alle som soner har plikt til å delta på en aktivitet på dagtid (gjelder ikke om du er varetektsfengslet). Dette kalles aktivitetsplikt eller «sysselsetting».

Sysselsetting

Hva man kan ha som sysselsetting varierer fra fengsel til fengsel. Vanlige jobber er jobb på verksted med trevirke, metall, tekstil, keramikk eller annet håndverk. Det kan også være å jobbe på kjøkken, vaskeri, med renhold eller andre vedlikeholdsoppgaver i fengslet. Man kan også gå på skole (grunnskole, videregående og i noen tilfeller høyskoler/universitet), delta på endringsprogrammer, kurs eller samtalegrupper.

Når du sitter i fengsel skal du, så langt det er mulig, få være utendørs minst en time per dag. De fleste fengsel har gymsal eller treningsrom, der du kan delta på trening flere ganger i uka. Hvor ofte det er, avhenger av rutinene i fengslet.

De aller fleste fengsel tilrettelegger for at man skal kunne lage mat i fengselet. Dette kan du gjøre alene eller sammen med andre. Det er også mulighet for å bruke biblioteket, der man kan låne bøker. Fengslene har også en egen kiosk der du kan handle, eller så har fengslet avtale med en navngitt butikk som du kan bestille varer fra.

Kontakt med familie og venner

Ringetid

Du kan ringe familie og venner når du sitter i fengsel. Dette kan du gjøre inntil 30 minutter per uke, som du selv må dele på dem du skal ringe til. De som har barn kan søke om inntil 10 minutter ekstra per uke. Hvis du soner i et lavsikkerhetsfengsel eller i overgangsbolig, er det ikke begrensning på ringetid. Det er bare du som innsatt som kan ringe venner og familie, de kan ikke ringe deg. De du skal ringe må godkjennes av fengslet. Det er gratis å ringe til f.eks. advokat, NAV, juridisk rådgivning eller helsepersonell. Dette trekkes ikke av den ukentlige ringetiden.

Besøk

Du kan få besøk én time per uke. Fengslene har besøksrom der du og den som besøker deg blir låst inne. Noen ganger er besøket kontrollert, det vil si at en betjent ser på (gjennom en glassvegg) eller er tilstede under besøket. Dette er det Kriminalomsorgen som bestemmer når de gir besøkstillatelse. Besøksrom skal være tilrettelagt for besøk av barn. I tillegg til telefonsamtaler og besøk, har alle fengsler mulighet for videosamtaler. Hvor mange videosamtaler du kan ha i uka kan også være ulikt fra fengsel til fengsel.

Alle som skal besøke deg eller ha samtale med deg på telefon eller video, må sende en søknad til fengslet om å bli godkjent. Dette kan de søke om digitalt, ved å logge seg inn på kriminalomsorgens nettsider med elektronisk ID. Link til dette finner du på fengslet sin nettside eller du kan søke her! Man kan også søke manuelt, men det tar litt lenger tid å få godkjent en slik søknad. Den som skal besøke deg kan ta kontakt med fengslet for mer informasjon.

Barneansvarlig

Alle fengsel og friomsorgskontorer har en barneansvarlig. Deres oppgave er å passe på at alle barn som ønsker det, kan få informasjon om hvordan det er å være i fengsel. Barneansvarlig kan også hjelpe deg og din familie dersom du har spørsmål om det å ha barn under soning. Om man ønsker det kan personen være tilstede under besøk. Relevant informasjon til barn som har forelder som skal eller er i fengsel finner du her