Helsetjeneste

Selv om du sitter i fengsel, har du rett på de samme helsetjenestene som om du var på utsiden. Når du soner i et fengsel, er det en egen fengselslege som blir din fastlege i perioden du er der. Det er forskjeller mellom fengslene på hvordan helsetjenesten er organisert. Noen steder er helsepersonellet tilstede fulltid i fengslet, mens i andre fengsel er det bare enkelte dager. I noen fengsler er det sykepleier, fysioterapeut, tannlege og spesialisthelsetjeneste, men dette vil variere fra fengsel til fengsel.