Legg merke til alt positivt

Når man er under negativt stress, husker vi mennesker lettere på det som går dårlig. De fleste av oss trenger å øve på å huske det gode som skjer og som har skjedd i livene våre.

Øvelser

Her får du lære to øvelser som kan bidra til at du blir litt bedre på å huske det gode som skjer. Øvelsene kan gjerne gjøres flere ganger i uka.

  1. Prøv å tenkt på tre gode ting som har skjedd i løpet av dagen i dag.
    Eksempel: En hyggelig telefonsamtale, vunnet i kortspill, innvilget permisjon, lest noe morsom i avisa.
  2. Prøv å tenk på positive opplevelser fra livet ditt slik som:
En gang du gjorde noe bra for andre
En gang du var modig
En gang du var veldig glad
Noe fint noen har sagt til deg
Noe du er takknemlig for
En gang du tok en god avgjørelse

NB: det kan være vanskelig å huske på gode ting som har skjedd i løpet av en monoton fengsels-hverdag. Men prøv så godt du kan å se etter små lysglimt.