Problemløsning

Mange som sitter i fengsel opplever store bekymringer og usikkerhet for fremtiden. Det kan være veldig frustrerende å ikke få gjort noe med det. Før man kan ta grep, må man først skille mellom de ulike typene problemene som finnes.

Problemtyper

1. Problemer som ikke kan løses:

PROBLEM
Jeg takler ikke å være innelåst.

LØSNING
Godta det. Du kan ikke endre på situasjonen du er i. Prøv å bruke tiden til å gjøre ting som er bra for deg.
 
Tips til øvelser finner du under tema Grubling og Legg merke til de positive ting

2. Problemer som handler om ting som kan skje:

PROBLEM
Jeg kommer garantert til å
få avslag på søknaden om
permisjon.

LØSNING
Gi slipp! Du kan ikke løse problemer som ikke er oppstått enda.
 
Tips til øvelser finner du her

3. Problemer som kan løses:

PROBLEM
Jeg skal overflyttes til Bergen
fengsel i morgen. Gruer meg
for jeg vet ikke hvor Bergen
er en gang.

LØSNING
Tips til problemløsning 
finner du lenger ned på nettsiden.


Nyttige trinn ved problemløsning

Mange synes å skrive lister, journal eller dagbok er en god måte for å få nøstet opp i kaoset i hodet. Noen opplever å få en oversikt og kanskje en ny innsikt i problemene.

 1. Hva er målet mitt?
  Tenk etter og beskriv det konkrete målet du vil oppnå med å løse problemet.
 2. Hva er problemet?
  Skriv ned problemet og vær så konkret som mulig. Ligger problemet fram i tid (for eksempel tiden etter løslatelse) kan du skrive dato på det.
 3. Hva kan jeg gjøre selv?
  Tenk gjerne ut fra hva som har vært nyttig for deg i lignende situasjoner tidligere, og hva ville du rådet andre å gjøre i samme situasjon?
 4. Hvem kan hjelpe meg?
  Nevn en person du syns det er godt å prate med og som kan støtte deg. Våg å spørre de du ønsker.

Eksempel

 1. Jeg skal overflyttes til Bergen fengsel neste måned. Jeg vil ikke det. Jeg har aldri vært i Bergen engang.
 2. Målet er at jeg ikke får det dårligere enn jeg har det nå.
 3. Jeg må snakke med noen som kanskje har peiling. Jeg trenger informasjon om Bergen fengsel.
 4. Jeg kan snakke med min kontaktbetjent eller jeg kan sende samtalelapp til tilbakeføringskoordinator. Kanskje jeg kan snakke med Stian.