Psykisk helse

Psykisk helse handler om hvordan vi har det med oss selv og andre, og hvordan vi håndterer utfordringer når de oppstår.

Det er helt normalt å oppleve psykiske utfordringer i løpet av livet. Dette kan være for eksempel at man strever med vanskelige tanker og følelser, eller at man opplever skumle og traumatiske hendelser.

Vil du lære mer?